PRECUPACIO PEL SECTOR PESQUER

2015-11-11 10:56 https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-comarques/els-pescadors-de-tarragona-revoltats-per-que-no-els-paguen-les-vedes-que-els-deuen/video/5560360/#