Esteve Ortiz Brunet

President
 
Rosa Sans Sans 
Secretaria de la Confraria de Pescadors de Tarragona
 

Albert Badia 

Gerent de la Confraria
 
 

 

Retroalimentació