LlOTJA DEL PEIX

Tarragona compta amb una Llotja del Peix des de l’any 1928, encara que tenim documentacio que acredita, que es mes antigue, encara que amb el pas del temps la denominació i la seva ubicació ha anat canviat.

Darrerament, el port pesquer de Tarragona s'ha consolidat com un dels ports més importants de Catalunya, amb més de 12 milions d'euros de recaptació corresponents a 9 milions de quilos de captures de diferents espècies, cosa que representa un 30% de la recaptació total de tots els ports catalans.

S'aprofiten, comercialment, gairebé totes les espècies procedents de la mar. Així no exclou pas la cotització comercial d'unes i la poca apreciació d'altres.
Estadísticament, la pesca es compartimenta en tres grans grups: peix, crustacis i mol·luscs, que obeeixen a un criteri d'intenció crematística o qualitativa. Atenent a les quantitats que s'obtenen de cada grup, el desequilibri és contrastat: el 94'5% del total és peix, el 4'5% mol·luscs i l'1'1% crustacis.
La flota pesquera del Port de Tarragona compta l’any 2015 amb unes 53 pesqueres, distribuïdes així:
  • 26 barques d'arrossegament (“arrastro”) amb 105 treballadors, un arqueig de 8 a 126 tones i motors de 17 a 700 CV
  • 6 barques del cèrcol o llum, amb 70 treballadors, un arqueig de 13 a 50 tones i motors de 105 a 400 CV
  • 10 barques del tresmall i palangre, corresponents a les arts menors amb 14 treballadors, de 2 a 17 tones d'arqueig i motors fins a 150 CV

La pesca d'arrossegament s'ha especialitzat en les espècies més selectes com ara la GAMBA VERMELLA, EL POPET, L'ESCAMARLA " GADAGAN DE TARRAGONA" , així com la MAIRE, EL LLUÇ, RAP, GALERA, GAMBA BLANCA, POP, CALAMAR,  i TOTA CLASE DE PEIX BLANC....

Quan parlem de les captures del cèrcol o llum, hi ha dues espècies d’aquest peix blau que destaquen en quantitat per damunt de les altres. Són la SARDINA i EL SEITÓ,VERAT..
 
Pel que fa a les arts menors i palangres, pesca més tradicional, n’és principal representant el tresmall amb barques petites i tripulació reduïda que es dedica a la captura del LLUÇ DE PALANGRE, EL LLENGUADO, EL POP , i ara tamb'e en temporada TONYINA VERMELLA I EMPERADOR..

Les pesqueres, excepte les de les arts menors, realitzen la veda biològica cada any per tal de regenerar les diferents espècies. Els mesos de gener i febrer corresponen a la veda d`encerclament i maig i juny són les d’arrossegament, amb la diferencia que les barques d'arrosegament dedicades a la pesca de gamba vermella, la veda biologica es de juny i juliol.


La demanda de peix fresc per part de la població catalana no queda coberta per la seva pesca, que només satisfà les necessitats en un 20%. L'abastament de la població de Barcelona i d'altres nuclis urbans depèn majoritàriament de les remeses quotidianes de peix des de les regions gallega i cantàbrica. 
 
La destinació de la producció pesquera catalana és la seva comercialització a Catalunya per al consum en fresc.
Pel que fa a la comercialització de les captures catalanes, tot el procés és canalitzat a través de les llotges o pòsits de pescadors situats als molls de pesca de cadascun dels ports, que són regentades per les confraries de pescadors i que empren com a sistema de venda, la subhasta holandesa o subhasta a la baixa que des dels anys noranta ja es fa de manera automàtica.Confraria de Pescadors de Tarragona
Moll de Pescadors s/n 43004 Tarragona
Tel.: 977 215 519
Fax.: 977 242 882 
a/e: cp_tarr@gna.es