El nostre equip

Sr. Esteve Ortiz Brunet

PRESIDENT

Telèfon: 977 215519

E-mail: cp_tarr@gna.es

Mª Rosa Sans Sans

Secretaria

Telèfon: 977215519

E-mail: cp_tarr@gna.es

Albert Badia Suarez

Contable i Gerent 

Telf: 977 21 55 19

Fax: 977 24 28 82

cp_tarr@gna.es